Bij de werving van nieuwe leden hebben we een leeftijdsgrens van max. 55 jaar ingesteld.

Ledenadministratie: Betty van Ooste: 06-53425321 , Email

Wilt U dat we een optreden voor U verzorgen?
Bel Lisette van Druenen, voorzitter: 06-20119296 , Email

Opmerkingen naar de webmaster

Hartelijk welkom