Commissies

Tune kan niet buiten zijn commissies.

– De muziekcommissie zorgt voor de artistieke leiding en de ontwikkeling en het beheer van het repertoire. De inhoud van de repetities en de optredens worden door dirigent, eventueel met choreograaf, in samenwerking met leden MC bepaald.

– De commissie Public relations
Zowel in- als extern zal de PR commissie proberen ons als popkoor duidelijk te profileren.
Voor optredens zal meer publiciteit worden gezocht middels bv. persberichten, maar ook tijdens de optredens zelf zal Tune zich visueel presenteren door Tune-banners op te hangen. Ook de werving van nieuwe leden is hierbij van groot belang.

– De kledingcommissie doet voorstellen voor de kleding.

– De evenementencommissie zorgt voor de voorbereiding en organisatie van evenementen binnen het koor en van optredens.’