FunctieNaame-mail
Voorzitter DBLisette van Druenenvoorzitter@popkoortune.nl
Secretaris DBMonique
van der Fluit
secretariaat@popkoortune.nl
Penning-
meester DB
Peter van Cuijkpenningmeester@popkoortune.nl
Leden
Evenementen
Manon Beijer
Lyane Saarberg
Lid, Muziek
commissie
Marianne Kappen
Lid PR
commissie
Anja Langens

Dagelijks Bestuur (DB)