FunctieNaame-mail
voorzitter DBLisette van Druenenvoorzitter@popkoortune.nl
secretaris DBMonique
van der Fluit
secretariaat@popkoortune.nl
penning-
meester DB
Peter van Cuijkpenningmeester@popkoortune.nl
lid organisatie
evenementen
vacature
lid muziek
commissie
Harwin van der Klis
lid PR
commissie
vacature

Dagelijks Bestuur (DB)