Aannameprocedure nieuwe leden pop- en rockkoor Tune

Aspirant-leden melden zich, indien zij 55 jaar of jonger zijn, telefonisch aan bij de ledenadministratie. Let op: dit is de enige manier om lid van het koor te worden. Koorleden dienen geïnteresseerde aspirant-leden (bijvoorbeeld uit de vrienden- of kennissenkring) altijd door te verwijzen naar de ledenadministratie en niet zelf te introduceren bij het koor of mee te nemen naar repetities. Dit om onnodige teleurstellingen te voorkomen (zie verder).

De ledenadministratie legt van elk aspirant-lid de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, reden van aanmelding, datum van aanmelding, (vermoedelijke) stempartij. De ledenadministratie informeert het aspirant-lid over de verdere procedure (bijwonen repetities, stemtest) en geeft een indicatie af van de wachttijd. Indien het aspirant-lid akkoord is met procedure en vermoedelijke wachttijd plaatst de ledenadministratie het aspirant-lid op de wachtlijst.

Uitsluitend de dirigent informeert de ledenadministratie indien een nieuw lid moet worden geworven/opgeroepen. Dirigent geeft aan of het een man of vrouw moet zijn en welke partij (sopraan, alt, tenor of bas) het nieuwe lid moet kunnen zingen.

Ledenadministratie maakt op basis van de door de dirigent aangeleverde gegevens een selectie uit de wachtlijst. Het eerste volgens de wachtlijst in aanmerking komende aspirant-lid wordt door de ledenadministratie telefonisch benaderd en uitgenodigd  te komen kijken bij de eerstvolgende drie repetities. Het Aspirant-lid wordt gekoppeld aan een lid van het koor (begeleider). Na afloop van de vierde repetitie geeft het aspirant-lid aan de ledenadministratie te kennen al dan niet verder te willen met het koor. Indien het aspirant-lid koorlid wenst te worden, wordt de proefperiode voortgezet gedurende vijf repetities. Daarnaast polst het bestuur of een selectie van koorleden (namens het bestuur) of er voldoende klik is met het aspirant-lid binnen het koor. Indien dit niet zo is dan informeert de voorzitter het aspirant lid daarover met opgaaf van redenen en kan er geen lidmaatschap plaatsvinden.

In samenspraak met de dirigent maakt de ledenadministratie een afspraak om kwaliteit en toonhoogte van de stem van het aspirant-lid door de dirigent te laten beoordelen. De dirigent deelt de uitslag van de stemtest mede aan de ledenadministratie. Bij een negatieve uitslag op de stemtest informeert de dirigent het aspirant-lid daarover met opgaaf van redenen. Het besluit is onomkeerbaar. Bij een positieve uitslag op de stemtest wordt deze door de dirigent meteen aan het aspirant-lid medegedeeld. Daarna vervalt de aspirant-status en is er officieel sprake van een nieuw lid van het pop- en rockkoor.

De ledenadministratie verstrekt het nieuwe lid een inschrijfformulier en akkoordverklaring voor de verplichte automatische afschrijving van contributie. Het nieuwe lid levert de ingevulde formulieren tijdens de eerstvolgende repetitie in aan de ledenadministratie. De ledenadministratie zorgt voor archivering.

Het nieuw lid wordt voorafgaand aan de eerstvolgende repetitie voorgesteld aan het koor door voorzitter of dirigent.

Huidige ledenadministratie:

Betty van Ooste

06-53425321