Muntverkoop

Muntverkoop_perron3_incl_machtiging_tekst_website-nov2017

Muntverkoop ten behoeve van consumpties in Perron-3

 

De consumpties in Perron-3 kunnen met contant geld afgerekend worden.

 

Maar als vereniging kunnen wij munten aanschaffen en aan jullie doorverkopen. De consumptieprijzen zijn dan voor jou goedkoper. Voor koffie, thee, pils en frisdrank betaal je één munt. Voor wijn/speciaal bier 1,5 munten.

 

Eén munt kost € 2,00; we verkopen de munten per 10 stuks tegelijk (per € 20,00). De munten zijn door ons vooraf per 10 stuks verpakt. Je moet dus een beetje inschatten hoeveel munten je nodig denkt te hebben voor de komende weken.

 

Omdat we geen wekelijks gedoe met (contant) wisselgeld voor-tijdens- en na de repetities willen, kunnen de munten uitsluitend door middel van bankoverschrijvingen verkregen worden. Het geld (€ 20,00 of een veelvoud daarvan) kan worden overgemaakt naar Rabo-rekeningnummer NL56RABO01503.02.681 ten name van “Rosmalens Pop- & Rockkoor”. Als het geld ontvangen is krijg je tijdens de eerstvolgende repetitie van één van ons het aantal gekochte munten. Zo blijft het ook voor voor ons werkbaar en leuk.  Bestel je munten dus op tijd !

 

 

—————————————————————————————————————–

 

Bijlage:

 

 

Eénmalige machtiging i.v.m. aanschaf munten t.b.v. consumpties in Perron-3

 

Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester van Popkoor Tune uit Rosmalen, om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het hieronder genoemde bedrag af te schrijven ten behoeve van de consumptiemunten voor Perron-3.

 

Naam                                                            :

 

 

Bankrekeningnummer                              :

 

 

Bedrag (€ 20,00 of een veelvoud ervan): €

 

 

Plaats en datum                                         :Rosmalen,……………………………………..20..

 

 

Handtekening