mededelingen bestuur

Taken koorleden en bezetting commissies

Start seizoen 2020-2021

Beste koorleden,

We gaan weer los a.s. woensdag 26 augustus :).

Voor deze avond zouden we gebruik mogen maken van de theaterzaal, echter door een fout in de planning van Perron-3 moesten we de afgelopen dagen alsnog op zoek naar een alternatief, want in de theaterstudio kunnen we niet allemaal tegelijk aanwezig zijn.

Gelukkig hebben we een geschikte zaal gevonden bij De Kentering, Dorpsstraat 24 in Rosmalen. Hier kunnen we de 1.5 meter voor iedereen garanderen en er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Vanzelfsprekend volgen we het protocol van het RIVM, dat ook vertaald/aangevuld is door Koornetwerk Nederland:

– Heb je de afgelopen 10 dagen gehoest, geniest of benauwdheid/koorts gehad of gebeurt dat de komende dagen tot aan de repetitie? Is Corona in de afgelopen 14 dagen vastgesteld of ben je in quarantaine > kom niet!

– Hebben je huisgenoten de afgelopen 10 dagen gehoest, geniest of benauwdheid/koorts gehad of gebeurt dat de komende dagen tot aan de repetitie? Is Corona bij een huisgenoot vastgesteld in de afgelopen 14 dagen of is een huisgenoot in quarantaine> kom niet!

– De repetitie duurt 5 kwartier – non stop. We raden je aan eigen drinken mee te nemen en direct na de repetitie naar huis te gaan.

– We maken gebruik van een presentielijst, waarbij we je ook vragen je mobiele nummer te noteren wanneer onverhoopt een contactonderzoek volgt > neem hiervoor je eigen pen mee.

– Het bestuur draagt zorg voor doekjes, evt. handschoenen en desinfecterend middel. Voorafgaand en na de repetitie maken we de klinken/deur van de zaal en achteraf de gebruikte muziekapparatuur schoon.

– Er worden geen stoelen klaargezet. Hou je dat niet vol; we regelen enkele stoelen bij De Kentering. We verwachten dat je deze stoel zelf vooraf en achteraf desinfecteert met de aangeboden middelen.

– Probeer tegenstelde loopstromen te voorkomen; dus niet in en uit de zaal, maar als groep als geheel op gepaste afstand binnenkomen en weggaan.

– Ga in de zaal staan volgens het door Koornetwerk geadviseerde patroon:

– Deel onderling geen materialen, dus ook geen snoepjeszak of -doosje doorgeven.

– Neem je verantwoordelijkheid!

Bovengenoemd protocol geldt tot nader order. Ook bekijken we elke week opnieuw van welke locatie we gebruik kunnen maken.

Ondanks deze bizarre omstandigheden wensen wij jullie allemaal veel plezier met het zingen en met elkaar.

Groeten van Anja, Harwin, Lisette, Peter en Monique.


Naam aspirant dirigent:

Didactische vaardigheden, zoals contact maken met leden, duidelijke uitleg geven, werken volgens een bepaalde structuur:

Algemene indruk:

Muzikaliteit:

Bewaken van de sfeer: orde houden, maar ook ontspannen werken aan een doel:

Het omgaan met bestaande partituur, alsmede visie op (pop)muziek, koorklank, zang:

Open staan voor input vanuit het koor:

In het geheel is het meest belangrijk dat iemand bij ons past, als muzikaal leider, maar zeker als mens:

Eindconclusie:

Ingevuld door:

____________________________________________________________________________

Evaluatie naar aanleiding van de productie ( en periode vooraf vanaf augustus 2018 )

29 november 2018 : aanwezig : 39 leden

Kort woordje vooraf van Bert ( gespreksleider ):

Mede vanwege het verzoek van de gemeente ‘s- Hertogenbosch is er een poll op facebook en website van Tune geplaatst waar mensen op konden reageren wat men van de shows vonden. van de ongeveer 1000 personen zijn er nu slechts 19 reacties binnen.. Dat is erg weinig. Mogelijk volgen er nog …..

Bert leidt het gesprek en de productieweek wordt geëvalueerd volgens P M I : Positive / Minus / Interesting.  

Positive :

De schema’s op internet / films , regie e.d. en de organisatie was een heel goed ondersteuning.

In de groep een goede sfeer

In de hele week was er een hele goede constructieve sfeer.

Het grimeren was erg goed georganiseerd, met dank aan Lisette      

Goed repertoire, passend bij Tune, regie passend bij de nummers.

Keuze van techniek : prima

Medewerkers van Perron 3 behulpzaam, zeker mbv schermen video

Dirigent was goed zichtbaar, goede plek.

Dirigent heeft geweldig goed gedirigeerd, ook zelfs tijd voor regie !!

Regisseur heeft goed gewerkt aan het brengen van de juiste concentratie / focus.

Onze prestaties waren in de week steeds goed, zelfs stijgende in de loop van de concerten.

Minus:

Een bekend fenomeen is dat er de tweede dag een dipje is in performance…

Maandag : TD te lang.

After party : de band speelde het eerste uur te hard.

Uitnodiging voor de afterparty was vrij laat, daardoor zijn enkele mensen niet aanwezig geweest.

Erik : jammer dat er een muzikant wissel is geweest, geeft onzekerheid in het koor.

Naar de zaal gegaan om formeel af te sluiten, was geen goede keuze achteraf.

Het moment in de zaal was wat onduidelijk, er is daardoor was ongelukkig beëindigd.

De gespannenheid ( kille ruimte ) in de zaal was wellicht te voorkomen geweest als afscheid nemen /  bedanken van in de foyer was gebeurd.

Des Tunes : iedereen vindt overal wat van, degene die iets organiseert krijgt naast complimenten ook  alle shit.

Interesting:

Focus brengen, heeft invloed op je performance

Wat licht kan doen in het optreden, Woooow !

Hoe filmopnames een goede keuze is om de repetities te ondersteunen

Live band, met versterking, balans kan goed worden aangestuurd door dirigent

De plek van dirigent : top !

Evaluatie van het productieproces 1,5 jaar geleden tot nu :

Positive :

Alle partijen zijn ingezongen door Erik, ondersteunt het repeteren thuis goed.

De regie opstellingen die minder star waren

Leden die partijen ook apart hebben ingezongen

Gekochte nummers: groot voordeel om verschillende files te kunnen beluisteren

Band gaf veel positieve energie

Veel bereikt bij oefendagen

Tekstkennis was veel sneller aanwezig

Binnen p- team ; heel goede samenwerking.

Minus :

Weinig vertrouwen in de goede afloop, onrust, dynamiek zingen weinig tijd voor, moeilijk om je stem in SATB terug te luisteren.

Te weinig in de theaterzaal kunnen oefenen.

Puntjes op de i op de zang zetten, kwam er steeds niet van

Onzekerheid m.b.t. sponsoring, wordt het wel wat. Zelfs twijfel om kaartjes te verkopen.

De regisseur heeft zich onvoldoende aangepast aan de “ kleur “ van het koor.

1 week vantevoren een complete hele doorloop.

Alle mensen hebben een eigen interpretatie waar je goed staat, geeft onderling wel wat frustratie..

Veel nummers van Fred zijn geskipt, jammer.

Verschillende dirigenten, verschillende meningen

omdat we geen zekerheid kregen van de dirigent, werd erg veel van het koor gevraagd.

de planning, planning van dirigent, werd ( niet ) goed gehanteerd.

Het koor heeft meer structuur nodig, niet op het laatste moment afraffelen..

Jammer dat sommige nummers niet in kleine setting zijn gezongen.

Te laat en niet goed gecommuniceerd dat er kleine settings zouden komen

Er is uiteindelijk heel weinig met de ideeën van het p-team gedaan, ondanks uitgebreide breefing met regisseuze.

Voorbereiden van het geheel : het beleidsplan zou leidend moeten zijn, niet de regisseur.

Houding van regisseuze was niet coöperatief naar het koor.

Er was op cruciale momenten geen of te weinig communicatie tussen p team, regisseuze en creatief team

Regisseuze pikt het cultuurverschil tussen brabant en haar eigen cultuur / afkomst niet op..

De regisseur was te dominant !

Te laat gekozen voor de headsets in de regie

Interesting :

Lintjes die gebruikt worden om de headsets te plaatsen in het regiebeeld.

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je plek in de regie en hoe je performt, niet een ander.

Je eigen inbreng in het proces is belangrijk. Heb niet steeds kritiek op de ander, maar kijk Jezelf in de spiegel en bedenk of je je zelf iets kunt laten of moet toevoegen om het proces beter te laten verlopen.

Dat het ongelofelijk is dat het koor een dergelijke prestatie heeft geleverd..